כל הזכויות שמורות לחברת רוזמן הנדסה בע"מ

במקרה של תקלה או בעיה בתדלוק יש לפנות לחברת הדלק